Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

40. přednáškový cyklus Masarykovo náměstí 449/22, Znojmo

Poznávací a vzdělávací akce, přednášky
06.02.2020
26.03.2020
zdarma

Popis

40. přednáškový cyklus Jihomoravského muzea ve Znojmě se koná ve Znojemské Besedě, vždy ve čtvrtek v 19.00. 

Na programu:

přednáška Městské museum ve Znojmě. 140 let starý odkaz našich předků a inspirace pro budoucnost se koná 9.1. a přednáší PhDr. Jiří Kacetl. 

Předchůdcem Jihomoravského muzea ve Znojmě bylo městské muzeum založené znojemskou měšťanskou honorací v roce 1878. Již v září 1879 byla na znojemském hradě uspořádána první velká muzejní výstava. Musely však uplynout tři desítky let, než se muzeum usadilo na hradě natrvalo. Vrcholná éra znojemského městského musea přichází pak v meziválečném období díky spolupráci kustoda Antona Vrbky a starosty Josefa Mareše. Jak muzeum tehdy fungovalo, jak vypadaly muzejní expozice, v čem nám může být tehdejší muzeum inspirací pro budoucnost? Odpovědi budou předloženy v úvodní přednášce muzejního přednáškového cyklu na prahu třetího desetiletí 21. století. 

16.1. Konce pancéřové legendy, šikovatele Kurta Knispela 16.1., přednáší Vlastimil Schildberger 

Kurt Knispel – tankové eso - dosáhl neuvěřitelných 168 uznaných vítězství a byl těžce zraněn u Vlasatic a pohřben ve Vrbovci. V dubnu 2013 byly jeho ostatky v této lokalitě nalezeny a identifikovány a v listopadu 2014 byly uloženy v oddělení německého válečného hřbitova na brněnském Ústředním hřbitově společně s 41 dalšími padlými německými vojáky z různých koutů Moravy a Slezska. Přednáška se zaobírá právě jeho exhumací.

23.1. Znojemská Beseda a Deutsches Bürgervereinhaus, Mgr. Jan Galeta

Ve Znojmě došlo ve druhé polovině 90. let 19. století k situaci, kdy si místní české i německé měšťanstvo vybudovalo reprezentativní spolkové a společenské budovy, spadající do kategorie tzv. národních domů. Přednáška zájemce seznámí s historií výstavby těchto objektů, s osobami, které se o ně nejvíce zasloužily a hlavně také s jejich architekturou, stylem a prostorem.

30.1. Dějiny premonstrátského řádu v českých zemích , Evermod Gejza Šidlovský, O.Praem, Mgr. Hedvika Kuchařová, Ph.D

Na sklonku roku 1120 zakládá Norbert z Xanten spolu se třinácti druhy ve francouzském údolí Prémontré u Laonu klášterní komunitu, jejímž základem se stal společný život bratří po vzoru prvotní církve. Malé mnišské společenství se stalo základem Řádu premonstrátů, který do českých zemí přivedl olomoucký biskup Jindřich Zdík. Přednáška představí dějiny působení premonstrátů v našich zemích a zahájí připomínku 830. výročí založení kanonie v Louce, jednoho z nejvýznamnějších řádových domů ve střední Evropě.

6.2. Znojemsko v lesku zlatavého bronzu, Mgr. David Rožnovský. Ph.D.

Znojemsko lákalo svými příhodnými přírodními podmínkami k osídlení již v hlubokém pravěku. Během tisíců let se zde vystřídala řada kultur. Mezi nejvýraznější patří kultury doby bronzové, zejména pak z její starší fáze. V této době se setkáváme s únětickou kulturou, jejíž nositelé osídlili Znojemsko velmi hustě. Také v dalších fázích doby bronzové je osídlení poměrně intenzívní. Právě památky doby bronzové, což je epocha, ve které se událo mnoho společenských změn, nám přiblíží tato přednáška.

13.2. Moravští Charváti, Mgr. Eliška Leisserová

Moravští Charváti patří k etnické menšině, která si až do tzv. vnitřního odsunu po druhé světové válce zachovala autochtonní lidovou kulturu především ve třech obcích na tehdejším drnholeckém panství. Jmenovitě se jedná o Jevišovku, Dobré Pole a Nový Přerov. Cílem přednášky není pouze objasnit etnickou historii moravských Charvátů, ale zmínit i současné snahy o revitalizaci jejich identity. Mimo jiné si uvedeme v současnosti se realizující novodobé muzeum v prostorách fary v Jevišovce, které by mělo zmapovat historii i současnost této etnické menšiny a kolektivní monografii Barvy chorvatské Moravy.

20.2. Středověká zbroj, Mgr. Pavel Macků

Netradiční přednáška tvořená oblékáním do zbroje z poloviny 14. století, doprovozená odborným komentářem a možností vyzkoušet jednotlivé části zbroje a zbraní posluchači. V rámci výkladu se posluchač seznámí s možnostmi pasivní ochrany v době Karla IV., její funkčností a zároveň budou názorně vyvráceny některé mýty, které se o zbrojích a rytířích tradují od dob romantismu. Průběh přednášky se částečně odvíjí od dotazů posluchačů, kteří na závěr uvidí i několik šermířských technik proti ozbrojenci i člověku beze zbroje.

27.2. Královničky. O jednom zapomenutém letničním obyčeji, Mgr. Jiří Mačuda, Ph.D.

S příchodem časného léta se ke slovu dostává tzv. cyklus letničních obyčejů, který zahajuje svátek Nanebevstoupení Páně slavený čtyřicet dnů po Velikonocích a následují jej samotné Letnice čili svátek Seslání Ducha svatého. Ty letos připadnou na 31. května. Letnice, svátky zeleně, si věřící připomínají padesát dní po Velikonocích. V jejich období dříve mnohými obcemi procházely průvody královniček. Ty se svým charakterem sice podobaly jarní obchůzce se Smrtkou, jejich původní význam byl však odlišný. Obyčej byl na většině území Moravy zapomenut ještě před koncem 19. století. Probíhal dříve i v našem kraji a víme něco o jeho průběhu?

5.3. Kamenné suroviny využívané v době kamenné na jihozápadní Moravě, Mgr. Martin Kuča

Již vloni avizovaná, leč nakonec pro nemoc neuskutečněná přednáška pojedná komplexně o kamenných surovinách využívaných na Znojemsku, Moravskokrumlovsku a jihozápadním Brněnsku. Poukáže na bohaté zdroje lokálních surovin a na jejich druhovou pestrost. Zároveň bude referováno i o vzdálených importech, dokládajících čilé obchodní kontakty lidí již v době kamenné.

12.3. Apoštol Vídně a Varšavy - tasovický rodák a světec Klement Maria Hofbauer

Patron pekařů, apoštol dvou evropských hlavních měst, kněz a řeholník, s jehož jménem je spojováno uvedení redemptoristů do zaalpského prostoru, tím vším je sv. Klement Maria Hofbauer. Přednáška připomene nejen 200. výročí od jeho smrti, ale i neobyčejný život syna řezníka z Tasovic v pohnutých časech rodící se „nové“ Evropy.

19.3. Výtvarní umělci baroka ve službách louckého kláštera, Mgr. Tomáš Valeš, PhD.

Přednáška bude zaměřena na představení umělců a uměleckých realizací spojených s premonstrátským klášterem v Louce u Znojma. Mimo areál samotné kanonie zavede posluchače také na bývalé klášterní fary a patronátní kostely, tedy všude tam, kde je možné najít stopy kulturního a duchovního působení premonstrátského řádu. Mimo známých uměleckých osobností jako byl např. Franz Anton Maulbertsch, bude pozornost věnována i lokálním autorům a méně známým či nově objeveným uměleckým dílům.

26.3. Tajemné příběhy rostlin Podyjí, Ing. Radomír Němec

Podíváme se společně do pestré říše rostlin údolí Dyje. Jaká tajemství nese netík Venušin vlas, večernice smutná nebo lomikameny? Těšit se můžete na pěkné fotografie rostlin a jejich neotřelé příběhy.

Čekají nás velmi zajímavé různorodé přednášky, přijďte se zaposlouchat a dozvědět se mnoho zajímavého. 

Podrobné informace

Cílová skupina Mladí, Dospělí, Senioři
Místo konání Znojemská Beseda
Organizátor Jihomoravské muzeum
Web http://www.znojmuz.cz

Apartmán Antonínská

Adresa

Antonínská 3, Znojmo, 66901

Telefon

777226374

Web

http://znojemske-ubytovani.cz

73 m

Residence TGM

Adresa

Masarykovo nám. 12, Znojmo, 66902

Telefon

515331222

Web

http://www.hoteltgm.cz

75 m

Penzion U Svatého Václava

Adresa

Zelenářská 25/13, Znojmo , 669 01

Telefon

723401662

Web

http://penzionvaclav.cz

86 m
Cena od: Kč 380

Apartmán penzion Marika Šebelová, U Mikuláše

Adresa

Mikulášské náměstí 479/8, Znojmo

Telefon

+420 515 220 856

Web

http://www.penzionumikulase.cz

110 m

Penzion U hradeb

Adresa

Dolní Česká 358/25, Znojmo, 66902

Telefon

731216148, 733548221

Web

http://penzionuhradeb.cz

110 m

Apartmán Znojmo

Adresa

Kollárova 368/15, Znojmo, 66902

Telefon

542 215 662

Web

http://www.doznojma.cz

120 m
15 m

Fitness studio - Palác DAUN Znojmo

Palác DAUN nabízí fitness...

Adresa

Masarykovo nám. 450/23, 669 02 Znojmo, Česká republika

Telefon

+420 515 222 211

75 m

Residence TGM

Hotel Residence TGM pochází z přelomu 15tého a 16tého století, který byl nyní kompletně zrekonstr...

Adresa

Masarykovo nám. 12, Znojmo, 66902

Telefon

515331222

104 m

Znojemské podzemí

Znojemské podzemí je ...

Adresa

Slepičí trh 2, Znojmo

Telefon

+420 515 221 342 - pokladna

106 m

Půjčovna kol Českých drah, půjčovna kol

Adresa

Znojmo, Dr. Milady Horákové 10 (ČD centrum)

Telefon

972634149

110 m

Apartmán penzion Marika Šebelová, U Mikuláše

Nekuřácký penzion v historické části města Znojma. Pokoje jsou vybaveny historickým nábytkem. Na ...

Adresa

Mikulášské náměstí 479/8, Znojmo

Telefon

+420 515 220 856

148 m

Penzion Austis

Letní terasu lze využít pro posezení a odpočinek. Nově zrekonstruovaná vinárna slouží k večírkům a o...

Adresa

Václavské náměstí 14/5, Znojmo, 669 02

Telefon

602404317

Masarykovo náměstí 449/22, Znojmo