Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

Zpráva z mapování gastronomického kulturního dědictví Brna

Slow Food-CE je projekt mezinárodní spolupráce, jehož cílem je zlepšit kapacitu místních veřejnoprávních a soukromých subjektů chránit a oceňovat místní gastronomické kulturní dědictví jako součást vize, jež integruje ekonomickou, environmentální a sociální udržitelnost. Záměrem projektu je vytvořit přenositelný model, který může poskytnout tradičním potravinám jejich skutečnou hodnotu díky informacím o jejich pěstiteli nebo chovateli, odrůdě rostlin, plemenu zvířat, tradičních technikách zpracování, folkloru a kulturní krajině.

Každý z partnerů projektu se prostřednictvím výzkumu snažil identifikovat a zdokumentovat gastronomické kulturní dědictví svého města a regionu. Specifickým cílem průzkumu bylo zmapovat historický vývoj a současnost místního potravinového systému od výroby až po spotřebu a jemu odpovídající ekonomické a společenské prostředí.

Mapování proběhlo prostřednictvím rekonstrukce historického, kulturního, sociálního a ekonomického kontextu s využitím bibliografických, archivních, fotografických, audiovizuálních a ikonografických zdrojů a informací dostupných v knihovnách, archivech, na univerzitách, ve studijních centrech, uměleckých galeriích apod.

Zdroj a možnost stáhnutí kompletní zprávy: http://www.jidlozblizka.cz/pribehy-z-blizka/zprava-z-mapovani-gastronomickeho-kulturniho-dedictvi-brna