Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

Svatojakubská cesta: Vydejte se s námi na poutní místa jižní Moravy!

Rádi byste absolvovali pouť na nějaké krásné poutní místo, ale vypravit se pěšky až do proslulé středověké katedrály Santiago de Compostela ve Španělsku, vzdálené více než 2500 kilometrů, nemáte čas ani kapacitu?


Vydejte se s Centrálou cestovního ruchu - Jižní Morava za poutními místy přímo za vašimi „humny“! Ty totiž propojuje projekt Svatojubská cesta na jižní Moravě. Vypravit se můžete hned několika směry na stezky, napojené nejen na aktivity Klubu českých turistů, ale také na dolnorakouský Weinviertel. A třeba právě odtud se pak ti odvážnější mohou vydat i za jedním z nejvýznamnějších poutních míst v Evropě a poklonit se tam ostatkům svatého Jakuba.

Kdo si ale až do tisíce kilometrů vzdálené Compostely netroufne, může se atraktivní katolické poutě zúčastnit alespoň symbolicky. Stačí si kdykoli vybrat některý z úseků, který věřícím i turistům nabízí jižní Morava. Jen u toho ale v rámci rozvoje turismu do budoucna rozhodně nezůstane.
„Naším cílem je totiž propojit Svatojakubskou cestu na jižní Moravě s již existujícími nebo plánovanými Jakubskými cestami především v Čechách, Rakousku, Polsku a na Slovensku,“ slibuje ředitelka Centrály cestovního ruchu jižní Moravy Pavla Pelánová.

Jakubské cesty jsou značené jednosměrně, všechny směřují do Santiago de Compostela.

Kudy se tedy můžete vydat?

Do Brna ze severu – cesta Olomouc – Brno (přes Náměšť na Hané, Moravský kras a Křtiny)

Z Brna je pak možné pokračovat jižní trasou na Mikulov nebo na Třebíč (Kraj Vysočina) a Český Krumlov (jižní Čechy).
Jestli chcete zamířit do Santiaga z Olomouce, můžete využít červenou turistickou značku a vyrazit směrem na Náměšť na Hané, Přemyslovice, Stražisko a Malé Hradisko. Odtud pak pokračujt do obce Suchý na hranici Olomouckého a Jihomoravského kraje.

Tam se napojte na zelenou značku, která vás dovede až do samotné brány Moravského krasu – do Sloupu. Navštívit tady můžete třeba známé Sloupsko – Šošůvské jeskyně. Ze Sloupu pokračuje Svatojakubská trasa nad propastí Macocha, poté přes obec Vilémovice k rozcestí Harbechy. Sejdete do Jedovnic a podél Jedovnického potoka k Rudickému propadání, následuje větrný mlýn s muzeem a Turistické informační centrum v Rudicích.


Od tamního rozcestí pokračuje Svatojakubská cesta stále po zelené značce ke Klostermannově studánce, až se po ní dostanete k překrásnému poutnímu chrámu Jména Panny Marie ve Křtinách. Tam je možné přespat, a to v poutnickém útulku sv. Dominika Albergue S. Domingo. Ze Křtin poutní trasa míří do Bílovic nad Svitavou a podél řeky do Brna. Svatojakubská cesta pokračuje asi 9 km stále podél řeky Svitavy ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, kde se rozděluje. 

Hlavní trasa vede dál po pravém břehu řeky. Poutníci mířící do centra Brna odbočí vpravo a ulicemi Cejl, Bratislavská a Jezuitská dojdou přímo ke kostelu sv. Jakuba, který je centrem Svatojakubských cest na jižní Moravě. Na faře naproti přes cestu je možno dostat razítko do credencialu, pod kostelem se nachází druhá největší kostnice v Evropě. Svatojakubská trasa pokračuje za kostelem ulicemi Kozí, Poštovská a Minoritská, dolů po schodech k hotelu Grand a ulicí Křenovou až k řece Svitavě, kde se opět napojuje na hlavní trasu.

Do Brna z východu – cesta Velehrad – Brno (přes Buchlov a Slavkov u Brna)

Pokud vyrážíte do Santiaga z Velehradu přes Brno, využijte Jakubskou trasu Velehrad – Buchlov – Jestřabice –Bučovice- Slavkov u Brna. Projdete se úchvatným Přírodním parkem Chřiby a Přírodním parkem Ždánický les. 

Z Velehradu poutní stezka stoupá k mohutnému hradu Buchlov v Chřibech a k rozcestí Pod Kazatelnou, kde uhýbá po zelené značce k významnému poutnímu místu - hradisku Sv. Klimenta. Po připojení k modré značce po ní přicházíte do Jestřabic, odtud k rozcestí U Kříže a po červené až do Bučovic. Z Bučovic pokračuje Jakubská cesta polními cestami po zelené turistické značce do 17 km vzdáleného Slavkova u Brna a ke známému turistickému cíli Mohyla Míru.


Provizorním značením žlutými šipkami se pak dostanete lesíkem k polní cestě do Kobylnice, odtud stále západně do obce Dvorska a nově založenou stromovou alejí do Tuřan. V Tuřanech vede svatojakubská trasa Mysliveckou ulicí až k poutnímu kostelu Zvěstování Panny Marie. Na soutoku Svratky a Svitavy u obchodního centra Olympia se pak napojuje na trasu od Opavy a Olomouce. Po kilometru chůze podél řeky mají poutníci možnost pokračovat po hlavní trase stále jižně na Rajhrad a Mikulov, nebo uhnout vpravo na alternativní úsek směrem na Modřice, Želešice, Radostice, Třebíč a dále až na jihočeský Český Krumlov.

Z Brna na jih – cesta Brno – Mikulov (přes Rajhrad, Uherčice a Pálavu až do Rakouska)

Výchozím bodem svatojakubské cesty je v Brně kostel sv. Jakuba - centrum svatojakubských cest na jižní Moravě.
V kostele probíhají každý den mše a v sezoně i prohlídky s výkladem, pod kostelem se nachází druhá největší kostnice v Evropě. Z centra Brna do Rajhradu začíná Poutní cesta za kostelem a vede ulicemi Kozí, Poštovská a Minoritská, až k řece Svitavě. Tam se napojuje na hlavní trasu podél řeky od Olomouce a Křtin. 

Od soutoku pokračuje svatojakubská cesta po levém břehu Svratky asi 6 km k mostu, který spojuje Rajhradice a Rajhrad. Na mostě odbočíte k areálu Benediktinského kláštera v Rajhradě, kde také sídlí Památník písemnictví na Moravě. Svatojakubská cesta pokračuje ke kostelu sv. Vavřince ve Vojkovicích a dál do Židlochovic, kde se stáčí kolem kostela Povýšení sv. Kříže okrajem vinic 4 km k evangelickému kostelu v Nosislavi. Další příjemnou zastávkou je pro poutníky kostel sv. Václava a sv. Víta ve Velkých Němčicích. Poutní trasa pak pokračuje jižně do Uherčic.


Alternativou je stejně dlouhá trasa, která vede vpravo před židlochovickým mostem kolem řeky a lesem kolem Židlochovické bažantnice a hájovny až do Uherčic a k tamnímu kostelu. Tato trasa je navíc vhodná i pro poutníky na kolech. Cesta pak vede k mírným svahům vinohradů směrem na Popice, kde je kostel sv. Ondřeje. Svatojakubská cesta lemuje v tomto místě vinné sklepy a vinohrady. Za tratí stoupá až k vrcholku kopce, kde se na poutnické lavičce můžete pokochat dech beroucím výhledem na Novomlýnské nádrže a Pálavu.

Další 2 km poutní cesty spojuje Strachotín s malebnými Dolními Věstonicemi. Kousek za kostelem sv. Michala pak cesta stoupá strmě mezi vinohrady až k Děvičkám a oblíbené turistické vyhlídce Tři panny. Svatojakubská cesta odtud vede asi 5 km hřebenem Pálavských vrchů, nad Soutěskou po hranici přírodní rezervace k rozcestí cest na Pavlov, Pernou a Klentnici s kostelem sv. Jiří a zříceninou Sirotčího hrádku. Odtud se přes vinice vydejte k jeskyním a lomu Na Turoldu, kde máte pak opět dvě možnosti.

Hlavní trasa uhýbá asi 1,5 km na východ po nové žluté značce k vinným sklepům a kapli sv. Rozálie až ke křížení s modrou značkou u Mariánského mlýna, odkud stoupá na turisticky velmi navštěvovaný mikulovský Svatý kopeček s Božím hrobem, zvonicí a kostelem sv. Šebestiána. Prohlédnout si tady také můžete jednu z nejstarších Křížových cest u nás. Cesta poté dovede poutníky pod mikulovské náměstí. Druhou možností je pokračování od Turoldu na jih po červené značce 1,5 km na náměstí. Po cestě lze navštívit židovský hřbitov nebo rozhlednu na Kozím hrádku.

V místním TIC se mohou poutníci zapsat do poutnické knihy a získat informace o pokračování svatojakubské cesty v Rakousku, kam vás navede ulice Piaristů a červená značka. Na území Rakouska pokračuje pak svatojakubská cesta asfaltovou silnicí do obcí Kleinschweinbarth (3,5 km) a Falkenstein (9km). V Rakousku se na ni můžete napojit také v rakouském Drasenhofenu či v obci Kleinschweinbarth.

Z Brna na západ: cesta Brno - Třebíč (Přírodním parkem Bobrava a přes Ivančice)

Chcete se vydat Jakubskou cestou z Brna směrem na západ? Potom začněte poutní cestu v centru Brna hned za kostelem sv. Jakuba a pokračujte ulicí Kozí a Minoritskou až k řece Svitavě, kde se napojuje na hlavní trasu podél řeky od Olomouce a Křtin.


Cesta pak pokračuje asi 5 km k soutoku s řekou Svratkou. Vydejte se odtud na rozcestí do Želešic, kde začíná modrá turistická značka - ta je současně Jakubskou cestou z Brna na západ. Vede navíc překrásnou krajinou. Celých 14 km můžete obdivovat scenérie Přírodního parku Bobrava. Tedy údolí stejnojmenné říčky okolo Nového, Anenského a Spáleného mlýna do Radostic. Po 11 km dorazí Jakubská cesta do Ivančic k řece Jihlavě, která pak cestu až do Třebíče lemuje. V rodišti fenomenálního herce Vladimíra Menšíka můžete kromě jeho expozice navštívit třeba také Expozici světoznámého malíře Alfonse Muchy. A romantickou krajinou skautských táborů se pak můžete vydat asi 21 km k vodní nádrži Mohelno a k atomové elektrárně Dukovany, odkud je Třebíč vzdálená už jen 33 km.  

Více informací o Svatojakubské cestě na jižní Moravě se dozvíte na webových stránkách www.jakubskacesta.cz