Cookies

Cookies používáme k přizpůsobení obsahu webových stránek a k analýze provozu. Více informací naleznete zde: Chráníme vaše osobní údaje

Loučení s prázdninami na Slovanském hradišti v Mikulčicích

I na velkomoravském hradišti v Mikulčicích pomalu končí prázdniny a v nadcházejícím časem - po začátku nového školního roku - začne čas prvního bilancování letošní 58. návštěvnické sezóny. Těší nás trvale vysoký zájem o naši velkomoravskou památku a jeden z 33 Top výletních cílů Jižní Moravy. Do poloviny měsíce srpna navštívilo Slovanské hradiště v Mikulčicích již téměř 45.000 hostů, z nichž více než 2/3 doplnili svou návštěvu prohlídkou areálu a expozice s průvodcem nebo vystoupali na vyhlídkovou věž a při té příležitosti si prohlédli také tematické výstavy v naší galerii. 

Současná výstastava se věnuje výběru z tvorby malíře Martina Vavryse a naši hosté ji budou moci navštívit do 2. září. Do stejného data bude do areálu v rámci letního dopravního řádu zajíždět 4x denně linkový autobus IDS, který byl zřízen z s podporu Jihomoravského kraje. Informace a jízdní řád jsou uvedeny na našich webových stránkách.

Na poslední srpnovou neděli (26. srpna 2018) především pro rodiče s dětmi připravili pracovníci hradiště ve spolupráci s dalšími organizátory odpolední program s názvem Veselé a hravé loučení s prázdninami. V bohatém programu, který začíná ve 14 hodin, si děti na několika stanovištích mohou vyzkoušet své lovecké nebo kuchařské dovednosti, připraveny bude možnost projížďky na pramicích kolem jižního valu hradiště, namalovat si něco pěkného na obličej, vyrobit si školní pomůcky z přírodních materiálů nebo se seznámit s cvičenými psy. Od příslušníků Policie ČR se dozvíte, jak bezpečně přijít do školy a od pracovníků Nemocnice Hodonín zase jak poskytnout zraněnému kamarádu nezbytné ošetření malého úrazu nebo zavolat první pomoc. Vše bude doplněno poslechem country písniček v podání skupiny Countrio.

Našim milým hostům nabízí památník Velké Moravy v Mikulčicích v současné době provoz v letním časovém režimu. Od konce měsíce června budeme mít v neděli 26. srpna nonstop otevřeno již 52 dnů! V pondělí v čase od 10.30 do 14.30 hodin, v úterý až pátek od 09.00 do 16.30 a o víkendech a svátcích od 09.00 do 18.30 hodin. Prohlídku stálé expozice a archeologického areálu můžete spojit s návštěvou výstavy obrazů malíře Martina Vavryse a výšlapem na 30 metrů vysokou vyhlídkovou věž.

K výletu na hradiště můžete využít prázdninového autobusového spoje linky Hodonín - Břeclav s prodloužením do areálu památníku. Linka bude jezdit v období od 30. 6. do 2. 9. denně, včetně víkendů a svátků. Z Hodonína bude spoj odjíždět v pracovní dny vč. pondělí v 9:17 a 12:17 hodin, z Břeclavi pak v 9:45 a 14:23. O víkendech a svátcích bude spoj vyjíždět z Hodonína v 8:07 a 12:07 hodin a z Břeclavi v 10:48 a 12:48 hodin. Věříme, že spoje budou využívány a za vstřícnost děkujeme IDS JMK.

Upravený a přírodou krásný areál si oblíbili také svatebčané. Během tří letních měsíců uzavřelo sňatek na různých místech našeho areálu celkem 8 novomanželských párů. Všech přejeme krásná společná léta života, spokojenost a početnou dětskou drobotinu.

Všechny obdivovatele a milovníky historie, archeologie, přírody a dobré zábavy zveme k návštěvě památníku také během posledních prázdninových dnů. Přijeďte za poznáním, kulturou i odpočinkem v krásném a klidném prostředí. Na všechny návštěvníky se moc těšíme.